Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Konferencija o ESG izveštavanju: Zašto su u modi zelene investicije?

Kao pravi buzzword ovih dana, a u svetlu strategije održivog razvoja, kruži u poslovnim krugovima priča o ESG inicijativama, kriterijumima i standardima. 

Na velika vrata, globalno, ali i lokalno, ulazi u biznis planove trend izveštavanja o ključnim ESG pitanjima (environmental, social, governance). Uz brojne priče o reputaciji i eko-održivosti, pravi je momenat za suštinski i aktivni zaokret kompanija ka odgovornom poslovanju. Ciljevi su jasni, za obezbeđivanje održivog razvoja potrebna je precizna agenda, zelene investicije, svest o društvenoj odgovornosti i korporativno upravljanje bazirano na profesionalnim i etičkim principima. 

Upravo je ovoj izuzetno aktuelnoj temi bila posvećena konferencija „ESG u poslovanju i finansijama: Izazovi i prilike u Srbiji“, održana 26. septembra u organizaciji Udruženja italijanskih industrijalaca – Confindustria, u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije, uz podršku Deloitte Risk Advisory, EIT Manufacturing i Banke Intesa.   

„Pored profita, jednako važni postaju održivost i etika“, istakla je Irena Brajović, direktorka Confindustria Srbija, na otvaranju konferencije, dok Damir Vukotić, partner u Deloitte Advisory, poručuje: „Vreme je za investitore koji misle unapred!“

Baš iz potrebe skretanja pažnje na aktuelnosti u globalnom regulatornom ambijentu, na ovom dinamičnom skupu okupio se veliki broj relevantnih govornika i gostiju iz privrede, visoki predstavnici međunarodnih organizacija EBRD-a i EIB-a, banaka i finansijskih institucija, državnih ministarstava, kompanija i savetnika. 

Ambasador Italije, Njegova ekselencija Luka Gori, naglasio je da će implementacija ESG standarda omogućiti kompanijama ne samo ublažavanje poslovnih rizika, već i ulazak na nova tržišta, privlačenje odgovornih investitora i jačanje njihove tržišne pozicije. Ambasador Gori dao je podršku inkorporiranju ESG kriterijuma u donošenje investicionih odluka i istakao važnost zajedničke odgovornosti i inovacija kada su u pitanju društvo i životna sredina.

Kao vid podrške konceptu održivog razvoja najavljen je od strane ambasadora i Inovacioni forum Italija – Srbija, koji će se u decembru održati u Beogradu, u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije

Dinamična diskusija i paneli konferencije obuhvatili su ključne teme održivog razvoja, poput aktuelnog uvođenja Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika (CBAMCarbon Border Adjustment Mechanism), pravila EU taksonomije održivog finansiranja, zelenih investicija, strategija dekarbonizacije, ali i sve češćih zahteva banaka i ostalih finansijera za inkorporiranjem ESG standarda u equity story klijenata. 

Govornici i panelisti informisali su brojnu publiku o aktuelnim pitanjima ESG agende koja će biti od interesa za kompanije, posebno se osvrćući na korišćenje energije iz obnovljivih izvora, zelene prihode i zelene kapitalne investicije, održivost lanca snabdevanja, pristup zelenim kreditnim linijama, upravljanje otpadom, ali i stepen digitalizacije, zahteve u pogledu učešća žena u top menadžmentu, pa sve do teme kredibiliteta upravnih odbora i akcionara. 

O tome da se i finansijski sektor uveliko priprema za buduću pažljivu selekciju klijenata, govorili su na konferenciji najviši predstavnici banaka UniCredit, Erste i  Intesa.  Istakli su tom prilikom značajnu ulogu posebnih bankarskih timova za komunikaciju i savetovanje kompanija tokom njihove zelene tranzicije, te najavili skoru distribuciju ESG upitnika klijentima, na osnovu kojih bi se procenio stepen integrisanja različitih ESG standarda u njihovo poslovanje. 

Dodatno, a budući da je i u samom bankarskom sektoru reputacioni imidž uveliko tema u trendu, učesnici konferencije procenili su da će perspektiva doneti i dekarbonizaciju kreditnih portfolija, ograničenja u finansiranju industrija koje su glavni zagađivači, te stimulisanje promena njihovog poslovnog ponašanja. 

Skretanje fokusa banaka na društveno prihvatljivije klijente biće praćeno i kroz racio zelene imovine (GAR – Green asset ratio), koji postaje jedan od ključnih indikatora uspešnosti u finansijskom sektoru. Prema informacijama sa konferencije, ovaj pokazatelj, koji predstavlja meru udela zelenih plasmana u ukupnoj aktivi banaka, na evropskom nivou trenutno iznosi oko 7.8%. Od 1. januara 2024., EU banke biće u obavezi objavljivanja svog GAR indikatora za prethodnu godinu, što će omogućiti praćenje njihove finansijske izloženosti privrednim aktivnostima koje su prema EU taksonomiji održive, a time i njihovog doprinosa ciljevima održivog razvoja. Nova pravila izvesno će doneti postepeno preusmeravanje finansijskih tokova u korist održivih „zelenih“ investicija i ponuditi brži pristup kapitalu i atraktivnije kreditne uslove kompanijama sa razvijenijom ekološkom, društvenom i korporativnom svešću.

Prema zaključcima konferencije, ESG izveštavanje postaje važan komunikacioni alat kompanija u odnosima sa poslovnom, finansijskom i investicionom javnošću. Zahtevi kompleksnog regulatornog ambijenta postavili su pred izvršne i upravne odbore brojne izazove u cilju efikasnijeg upravljanja rizicima, ali uz njih, dugoročno stižu i šanse za inovacije. Kroz procese unapređenja ekoloških, društvenih i korporativnih standarda koji očekuju privredu, budući benefiti biće na taj način velika privilegija kruga uspešnih i održivih kompanija. A da bismo svi zajedno bili deo optimističkih prognoza, birajmo zato društvo koje ide pravim putem!

Share this article

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Comments Yet.